CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI DÂN GIAN (MS015)
14/07/2020 Lượt xem: 1394

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Mã sô: 015
---------o0o----------
GÁNH TRÁI CÂY QUA CẦU KHỈ  

-    Thể lệ trò chơi: 
+ Mỗi lần thi đấu một đội, thời gian giữa 2 đội bắt đầu thi đấu cách nhau khoảng 2 phút.
+ Người thứ nhất gánh trái cây xuất phát từ điểm A chạy qua một đoạn đường khoảng 10m đến cầu khỉ (điểm B) và chuyền gánh trái cây cho người thứ 2 gánh qua cầu khỉ . Trong thời gian người thứ 2 qua cầu khỉ thì 2-3 người đồng đội ở điểm C phân công nhiệm vụ:
•    1 người trèo lấy trái cây trên cành nơi mà BTC đã treo sẵn.
•    1 người đón phần trái cây và lựa trái cây để vào quang gánh mà người thứ 2 đang gánh qua cầu khỉ.
+ Khi hoàn thành, người sau cùng chuyển gánh trái cây về BTC. Đội nào về sớm trong thời gian ngắn nhất và giỏ trái cây đạt yêu cầu như BTC quy định thì đội đó chiến thắng
Số lượng khách Giá VND/khách Ghi chú
Dưới 20
21 - 30
31 - 40
40 - 50
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
-Chương trình bao gồm: trái cây, quang gánh , quản trò , vat
 
BƠI THUYỀN BẮT VỊT  
GỒM VỊT + THUYỀN BƠI , QUẢN TRÒ
 
- Số đội tham gia: 4 mỗi đội 8 đến 10 thành viên.
Đợt 1: 2 đội tham gia (16 thành viên gồm 4 xuồng).
- Luật chơi: 
+ Mỗi đội cử 3 người bơi thuyền từ điểm A đến điểm B (nơi thả vịt) để bắt vịt.
+ Trong thời gian 10 phút đội nào bắt được nhiều nhất đội đó giành chiến thắng.
Số lượng khách Giá VND/khách Ghi chú
21 - 30
31 - 40
40 - 50
2.000.000
2.500.000
3.000.000
-Chương trình bao gồm: trái cây, quang gánh , quản trò , vat
-Chương trình không bao gồm: công chế biến
 

TÁT MƯƠNG BẮT CÁ 130.000đ/khách
( Áp dụng đoàn từ 11 khách trở lên)
- Số đội tham gia: tùy vào số lượng khách
- Dụng cụ: nôm, cá, áo bà ba
- Luật chơi: đội nào bắt nhiều cá thì đội đó chiến thắng

GÁNH NÀNG VỀ DINH  
 BAO GỒM QUẢN TRÒ

-    Số lượng: từ 8 đến 10 người 1 đội.
-    Đợt 1 có 2 đội.
-    Thể lệ chơi: mỗi đội cử 1 nữ ngồi trên võng tay cầm ly nhỏ được 2 đồng đội gánh, gánh từ vị trí điểm A đến điểm B (điểm B nơi có để thùng nước) múc nước trong thùng và quay ngược về điểm A rồi đổ nước vào chai (có thể thay đổi người gánh võng, người ngồi trên võng không thay đổi).
-    Trong thời gian 5 phút.
-    Kết quả: so 4 chai nước của 4 đội nếu đội nào mức nước nhiều đội đó chiến thắng.
Số lượng khách Giá VND/khách Ghi chú
Dưới 20
21 - 30
31 - 40
40 - 50
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
-Chương trình bao gồm: dụng cụ có liên quan, quản trò , vat
 
BỊT MẮT BẮT ẾCH 
BAO GỒM DỤNG CỤ , LƯỚI BAO ,ẾCH + QUẢN TRÒ
o    Số lượng : mỗi đội cử 6 người để chơi.
o    Đợt 1: có 2 đội tham gia.
o    Thể lệ chơi: mỗi đội có 3 người bị bịt mắt và 3 người hướng dẫn bắt ếch trong thời gian 2 phút.
o    Kết quả: đội nào bắt được nhiều thì đội đó thắng.
Số lượng khách Giá VND/khách Ghi chú
21 - 30
31 - 40
40 - 50
2.000.000
2.500.000
3.000.000
-Chương trình bao gồm: dụng cụ, lưới bao ếch, quản trò
-Chương trình không bao gồm: công chế biến