• CÁC MÓN LẨU

CÁC MÓN LẨU

Ÿ Lẩu ốc , thịt nước dừa…………………………………………..150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu gà ác thuốc bắc……………………………………………..150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu chua gà……………………………………………………………..200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu chua gà hoặc lẩu chả cá………………………………………150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu chua cá lóc, bông lau, cá điêu hồng……………………………150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu chả cá: rau tập tàng, khổ qua…………………………………150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu nhúng giấm: cá lóc, bò hoặc mực………………………………………. 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu đồng quê: nấu chanh hoặc mẻ hoặc mẻ mẻ…………………150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu chua cá kèo, cá ngát hoặc lươn………………………………..150.000 – 200.000 đồng

 

Ÿ Lẩu vịt nấu chao…………………………………………………………200.000 đồng

 _________________

Chúc quý khách ngon miệng!