• CÁC MÓN MẶN

CÁC MÓN MẶN

Cá bống kho tiêu…………………………………………..60.000 đồng

 

Ÿ Cá bông lau kho tộ………………………………………..60.000 đồng

 

Ÿ Cá lòng tong kho tiêu…………………………………….60.000 đồng

 

Ÿ Sườn ram mặn………………………………………………60.000 đồng

 

Ÿ Cá lóc kho tiêu……………………………………………….60.000 đồng

 

Ÿ Cá rô kho tộ …………………………………………………..60.000 đồng

 

Ÿ Cá kèo kho tộ………………………………………………….60.000 đồng

 

Ÿ Thịt kho tộ………………………………………………………60.000 đồng

 

Ÿ Tép ram mặn………………………………………………….60.000 đồng

 

Ÿ Cá trê kho tộ……………………………………………………60.000 đồng

 

Ÿ Cá ngát kho tiêu………………………………………………60.000 đồng

 

Ÿ Chuột xào rau răm……………………………………………60.000 đồng

 

Ÿ Lươn xào sả ớt………………………………………………….70.000 – 100.000 đồng

 

Ÿ Ếch xào sả ớt……………………………………………………70.000 – 100.000 đồng

 

Ÿ Vịt xào gừng……………………………………………………..80.000 đồng

 

Ÿ Gà xào sả ớt………………………………………………………80.000 đồng

 

Ÿ Tôm kho tàu………………………………………………………80.000 -100.000 đồng

 _________________

Chúc Quý khách ngon miệng !