• Tham quan bằng tàu du lịch

Cho thuê tàu thuyền du lịch

BẢNG GIÁ CHO THUÊ TÀU DU LỊCH MỸ KHÁNH

   Tuyến 1 : CẦN THƠ – CHỢ NỔI CÁI RĂNG – CẦN THƠ

Số lượng khách

Giá VND/chuyến

không có HDV địa phương

Giá VND/chuyến

có HDV địa phương

Ghi chú

 1 – 10

11 – 20

21 – 30

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

 

– Tàu bảo hiểm,có áo phao an toàn, PCCC.

 

 

 

 

    Tuyến 2 : CẦN THƠ –CÁI RĂNG – MỸ KHÁNH

Số lượng khách

Giá VND/chuyến

không có HDV địa phương

Giá VND/chuyến

có HDV địa phương

Ghi chú

 1 – 10

11 – 20

21 – 30

500.000

550.000

600.000

650.000

700000

750.000

 

– Tàu bảo hiểm,có áo phao an toàn, PCCC.

 

 

 

 

Ghi Chú :

Nếu Quý khách có  nhu cầu sử dụng 2 dịch vụ bao gồm thuê tàudùng cơm trưa tại Làng  Du Lịch Mỹ Khánh, Quý khách sẽ đươc miễn vé vào cổng tham quan.