TÀU THAM QUAN
28/07/2020 Lượt xem: 877

 

BẢNG GIÁ DU THUYỂN VÀ TÀU THAM QUAN

Du thuyền ăn uống

Tham quan sông Cần Thơ, ăn uống trên du thuyền (Mỹ Khánh- Cái Răng)

  • 1.200.000đ/ giờ

Tối đa 60 khách

 

Du thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng

Mỹ Khánh- Cái Răng – Mỹ Khánh

  • 3.200.000đ/ 3 giờ

Tối đa 90 khách

Cần Thơ – Cái Răng – Mỹ Khánh

  • 4.000.000đ/ 3 giờ 30 phút

Tối đa 90 khách

 

Tàu tham quan chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ- Cái Răng – Cần Thơ

  • 450.000đ/ <10 khách
  • 500.000đ/ 11-20 khách
  • 550.000đ/ 21- 30 khách

 

Cần Thơ – Cái Răng – Mỹ Khánh

  • 550.000đ/ <10 khách
  • 600.000đ/ 11-20 khách
  • 650.000đ/ 21- 30 khách