TRAINING

TRAINING

Ngày nay, với chi phí thuê văn phòng ngày một tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang chiến lược hóa việc chọn thuê các phòng học hoặc phòng hội thảo ngoại vi để ...
SINH NHẬT

SINH NHẬT

Làng du lịch Mỹ Khánh là một tổ hợp nghỉ dưỡng – vui chơi - ẩm thực – du lịch sinh thái với đầy đủ tất cả đặc trưng của miền sông nước ...
DỊCH VỤ KHÁC - ÂM THANH

DỊCH VỤ KHÁC - ÂM THANH

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong mọi sự kiện và doanh nghiệp hiện đại đang ngày càng nhận ra sự cần thiết của việc sử dụng dịch vụ cho thuê âm thanh ...